History

From four empty hands, to the world leaders in digital signage! That’s the goal, and here is the story so
far:

SocialGrab AS was established January 4th, 2016 by Joacim Lunde and Arvid Vasskog as partners. The offices was located at Øvre Flatåsveg 36 in Trondheim. The company starts as a media agency that delivered a wide range of services, such as marketing, web development, applications and consulting services.

This image has an empty alt attribute; its file name is ovreflataasveg-1024x366.jpeg
Øvre Flatåsveg

Et av de store hovedfokusene ble å satse på multiplexing av kilder fra sosiale medier og knytte disse sammen for å kunne levere en bedre strøm. I forbindelse med denne utviklingen ble det naturlig å utvikle skjerm som et visningsmedium for de sosiale strømmene.

Etter hvert som tiden gikk ble det lagt mer fokus over på skjermbiten som produkt, og vi utviklet vår egen software for infoskjermer. Denne softwaren ble godt mottatt, og bedriften gikk mer mot jobbing med skjermrelaterte produkter.

Etter å ha levert et hundretalls skjermer i løpet av våre første år, så har vi nå opparbeidet oss en solid kompetanse innen både software og hardware når det kommer til infoskjermer. Vi har gode avtaler på skjermer og utstyr, og et montørnettverk som dekker hele landet.

Strandveien

From 1 January 2019 we chose to make major upheavals in the company. With new investors in the back, we moved to the top floor of Strandveien 43 in Trondheim, changed our name to SocialScreen AS and changed our main focus to the screen as media.

Do you want to be a part of our future? We are always looking for good people who wants to join us. Prospective partners, advisors, developers and support staff are requested to contact us through our contact form, or click on the “vacancies” on this site.

Start your free trial today!

Get started in a matter of minutes. No credit card needed!