Altera Infrastructure

Altera Infrastructure AS er et norsk industriselskap som leverer kritisk infrastruktur til offshore energibransjen. Deres flåte består av flytende produksjons-, lagrings- og lossingsenheter, shuttle-tankere, slepefartøyer for langdistanse og offshore installasjonsskip, samt en enhet for vedlikehold og sikkerhet. Deres sterke kultur er bygget på teamverdier og veileder dem til å ta bærekraftige valg og skape varige resultater.

Hvordan kom dere over SocialScreen?

«Vi lette etter en infoskjerm løsning og kom over SocialScreen. Vi var i kontakt med flere forskjellige aktører innen infoskjerm programvare, men til slutt falt valget på SocialScreen,» sier Kristian Solheim, systemspesialisten i Altera Infrastructure. Kristian fortsetter med å si at grunnen til at de valgte SocialScreen er fordi løsningen i seg selv var teknisk, men enkel, selskapet var tilgjengelig og vennlig og at det i tillegg var en norsk bedrift.

Hvilket problem forsøkte dere å løse? Hvorfor valgte dere infoskjerm i utgangspunktet?

«Vi ønsket å spre intern informasjon på kontorene våre. Vi prøvde en hjemmelaget løsning en stund, men den fungerte ikke bra når det gjaldt administrasjon, da ikke alle ansatte var teknisk kyndige. SocialScreen hadde et enkelt brukergrensesnitt og enkel administrasjon, noe som gjorde valget enkelt.»

I dag bruker de digitale skjermer for intern kommunikasjon, helse- og sikkerhetsrutiner, produksjonsdata og annen generell informasjon på kontorene sine.

Hva er det primære problemet som SocialScreen løser for dere i dag? Hvilken verdi gir det bedriften deres?

«Enklere tilgang til informasjon,» sier Kristian. I en bedrift med mange ansatte er det veldig viktig å holde alle informert om kritisk informasjon. Digital skilting er den perfekte løsningen for denne typen problem, da studier viser at du er fire ganger mer sannsynlig å huske informasjon fra en digital skjerm enn fra en tradisjonell plakat. SocialScreen hjelper Altera med enkle brukergrensesnitt og flott teknologi som lar dem spre informasjon internt uten problemer.

Som en del av deres kjernefokus som selskap er det også en stor grunn til at de valgte digital skilting som løsning på problemene de hadde. Bruk av digital skilting hjelper dem med å redusere unødvendig avfall fra papirskilting eller transportkjøretøy og CO2-utslipp fra dette.

Les mer om Altera Infrastructure AS og deres forretningspraksis her: alterainfra.com.