Høyskolen Kristiania

«Vi bruker SocialScreen til våre bygg i Oslo og Bergen. Det er per dags dato snakk om rundt 50 skjermer fordelt på 6 bygg. Her sender vi nyttig informasjon til våre studenter og ansatte. Det er alt fra ukentlig kantinemeny, covid-19 relaterte oppslag, påminnelser, arrangementer, forelesninger m.m.»

«SocialScreen har hjulpet oss med et system som er enkelt å forstå, samt vi har god og rask hjelp fra supportlinjen deres når vi har behov for det.»

«Vi føler vi blir hørt på innspill om forbedringer og andre løsninger når vi kommer med dette.»

Lars Væring
Høyskolen Kristiania