Norske Skog

«Norske Skog Skogn er en industribedrift hvor ansatte jobber døgnkontinuerlig. Vi ønsket å forbedre internkommunikasjon. Vi startet med skjermer ute i fellesområdene, men så raskt at det var behov for flere skjermer slik at vi kunne nå alle ansatte – bla. kontrollrom. HMS er tema i alle møter på bedriften, og vi ser at infoskjermene bidrar positivt med bilder og HMS-info.»

«Vi opplever at våre henvendelser til SocialScreen blir raskt besvart, og våre forslag på forbedringer blir vurdert. Norske Skog Skogn opplever at brukergrensesnittet er enkelt. Lett å forstå hvordan systemet fungerer, og skal benyttes i hverdagen. Flere personer har tilgang til å legge ut info i sine områder, på definerte skjermer.»

«Gode muligheter til å nå ut til alle ansatte, både de som jobber skift (helg/natt) og dagtid.
I enkelte kontrollrom legger vi ut produksjonsinfo som kun angår dette området. Vi har nå installert nytt produksjonssystem som benyttes av de fleste ansatte, her bruker vi infoskjermene til ekstra opplæring/veiledning.»

«Vi opplever SocialScreen som en solid og fremtidsrettet infoskjermleverandør.»

Kari Salater
Norske Skog Skogn