Får vi opplæring i bruk av systemet?

Ja, etter at skjermen er på veggen og styringsenheten er oppe og går, så tar vi en direkte opplæring over telefon eller skype.