Kan vi bruke samme styringsenhet for flere skjermer?

Ja, man kan i utgangspunktet splitte signalene ut til flere skjermer. Dette forutsetter at skjermene er i rimelig avstand fra hverandre, og kostnader i forbindelse med utstyr til delingen av signalet vil komme i tillegg. Vær obs på at skjermene da alltid vil vise samme innhold.