Infoskjerm i det offentlige

Med et massivt behov for informasjonsflyt kan skjermer være en effektiv hjelp!

Infoskjerm for intern informasjonsflyt

På offentlige kontorer med mange ansatte er det ofte mye informasjon som skal formidles til alle som jobber der. Med infoskjermer plassert ut ved strategiske lokasjoner kan jobben med å få ut informasjonen være enklere. Skjermene kan stå både inne på kontorene, og henge ute hos de forskjellige avdelingene.

Her kan man spre viktige beskjeder til de ansatte, kalendere over hva som skal foregå i tiden fremover, HMS-videoer og hva man enn skulle ønske. Vi har mange integrasjoner på plass, og skulle det være noe som mangler i forhold til deres bruk, så kan vi se på mulighetene for integrasjon av det.

Infoskjerm i Barnehage og Skole

En velkjent utfordring i barnehager er for de ansatte å rekke å informere foreldre som henter om alt de burde informert om. Med infoskjermer i henteområder er det enkelt å få fortalt hva barnehagen har holdt på med denne dagen, og eventuelt få frem beskjeder til foreldrene.

Det samme bruksområdet har man i skole og sfo. I de nederste trinnene har man foreldrene som henter barna, og i de øvre trinnene har man beskjeder direkte til elevene. De kan ofte være nyttig å ha en siste beskjed før man forlater skolen om skidagen som skal være i morgen.

Infoskjerm for reservering og ressurskalender

De fleste offentlige instanser har ofte felles ressurser som møterom og utstyr. Her finner man ofte litt forskjellig bookingsystemer som skal holde styr på hvem som har reservert hva. Her kan vi koble oss på de forskjellige kildene og presentere en oversikt på skjerm over hvem som har reservert hva.

Vi jobber også med en større oppdatering på denne fronten, hvor vi kan f.eks. fange opp hvem som booker et møterom men ikke bruker det den tiden det er reservert for. Dette kan hjelpe til med å få bort noe av overbookingen som foregår av ansatte som skal sikre seg møterom «i tilfelle» de trenger det.

Innkjøpsavtaler på infoskjerm

Vår leveranse kan om ønskelig kun bestå av software-leveransen, slik at offentlige enheter kan bruke allerede eksisterende innkjøpsavtaler på skjerm og av-utstyr. Vi inngår gjerne felles innkjøpsavtale på den sentrale enheten slik at alle underenheter kan koble seg på den felles avtalen.

Start din gratis prøveperiode i dag

Kom i gang på minutter. Ingen kredittkort og ingen forpliktelser!