Bli en grønnere bedrift med infoskjerm

I dagens verden, hvor bærekraftighet er stadig viktigere, er det et økende behov for bedrifter å utforske måter de kan bli mer miljøvennlige. Én innovativ løsning som har vunnet popularitet er bruken av infoskjermer. Disse digitale skjermene kan ikke bare forbedre kommunikasjonen internt og eksternt, men de kan også hjelpe bedrifter med å redusere sitt karbonavtrykk og oppnå en mer bærekraftig praksis.

SocialScreen tar dette behovet et steg videre med energioptimalisering av skjermporteføljen. Med SocialScreen’s funksjoner lar deg skru på strømsparing på skjermene, som slår av og på skjermene etter faktisk behov. Snittet vi har på dagens skjerm er beregnet til 10 timer redusert skjermbruk, og et estimert kostnadskutt på 3,86 kwh pr dag. La oss ta et eksempel på et større bedrift som har opptil 400 skjermer, da vil dette kostnadskuttet utgjøre en Co2 besparelse på 17 600kg pr år (1 kwh = 0,032kg Co2).

Reduser papirforbruket

En av de største fordelene med infoskjermer er deres evne til å erstatte tradisjonelle plakater og utskrifter. Ved å gå over til infoskjermer, kan du eliminere behovet for store mengder papir. Infoskjermer gir deg muligheten til å presentere informasjon, kampanjer og annet innhold elektronisk og oppdatere det raskt og enkelt. Dette reduserer papirforbruket og bidrar til å bevare skogressurser.

Og i tillegg til alt dette har du også utslipp når det kommer til transport at plakatene. Dette bidrar til å skape en mer bærekraftig arbeidsplass og støtter globale klimamål. Infoskjermer gjør det mulig å koble sammen mennesker på en miljøvennlig måte, samtidig som de opprettholder effektiviteten og produktiviteten.

Infoskjermens styrke

Infoskjermer gir deg jo muligheten til å raskt og enkelt oppdatere informasjonen som vises. Dette betyr at du kan dele oppdaterte miljøtips, nyheter om bedriftens bærekraftinitiativer, og oppmuntre ansatte og besøkende til å delta i miljøvennlige praksiser. Du kan også fremme resirkulering, energisparing og andre grønne tiltak ved hjelp av levende bilder og videoer som fanger oppmerksomheten til publikumet ditt. Infoskjermer gir en dynamisk og engasjerende plattform for å dele relevant informasjon og oppfordre til miljøbevissthet. Forskning viser at infoskjermer øker synligheten på budskapet ditt med 400%, så ikke bare er du mer miljøvennlig ved å bruke infoskjerm, men du får også spredt budskapet mer.

Ved å dele informasjon om klimaendringer, økologisk bevaring og andre bærekraftige initiativer, kan du inspirere ansatte, kunder og samfunnet til å bli grønnere. Infoskjermer kan også brukes til å promotere grønne arrangementer, initiativer og kampanjer som bedriften støtter. Ved å integrere infoskjermer i din bedriftspraksis, kan du bidra til å skape en grønnere fremtid.

Konklusjon

Ved å ta i bruk infoskjermer kan din bedrift ta et viktig skritt mot å bli grønnere. Du vil ikke bare redusere kostnader og miljøpåvirkning, men også øke bevisstheten rundt bærekraftighet blant de ansatte og samfunnet som helhet. Infoskjermer gir deg muligheten til å redusere papirforbruk, spare energi, dele oppdatert informasjon, minske transportavtrykket og engasjere mennesker i miljøvennlige praksiser. Så hvorfor ikke ta det første skrittet mot å bli en grønnere bedrift i dag? Prøv ut SocialScreen’s 30-dagers prøveperiode nå!

Start din gratis prøveperiode i dag

Kom i gang på minutter. Ingen kredittkort og ingen forpliktelser!